GroupCreated with sketchtool. Shape + Shape + ShapeCreated with Sketch. ShapeCreated with Sketch. Imported LayersCreated with bin/sketchtool. Imported EPSCreated with bin/sketchtool. X Copy 10@0.5xCreated with sketchtool. icon-logo-kombohusCreated with Sketch. LÄS OM BOSTADSKRISENCreated with Sketch. .PDF + Imported LayersCreated with Sketch. Imported LayersCreated with Sketch. Oval 6 + Shape Copy@0.5xCreated with sketchtool. Oval 6 + Shape Copy 2Created with bin/sketchtool. icon-email-shareCreated with Sketch. icon-facebook-shareCreated with Sketch. Dela CopyCreated with bin/sketchtool. icon-twitter-shareCreated with Sketch. DelaCreated with bin/sketchtool. GroupCreated with Sketch. Imported Layers Copy 5Created with bin/sketchtool. SkrivCreated with Sketch.

Kombohus

Back

Från ord till bostad

För att klara bostadskrisen behöver Sverige, enligt Boverket, bygga 700 000 bostäder fram till och med 2025. För att klara det måste vi alla gå ihop och pressa byggpriserna så att vi kan bygga billigare. Ett exempel på det är SABOs Kombohus - nyckelfärdiga, prispressade hyreshus som allmännyttan bygger till 25 % lägre pris.

Vi har också byggt en interaktiv pappersstad där vi samlat ord om bostadssituationen skrivna av verkliga människor på sociala medier. Du kan även göra din röst hörd i vår stad. För att besöka staden behöver du gå in på hemsidan via en dator. Låt oss gå från ord till bostad!

Besök på dator för att ta del av upplevelsen

Sverige behöver över en halv miljon nya bostäder

Enligt Boverket behöver det byggas 700 000 nya bostäder i Sverige mellan 2012 och 2025. Eftersom befolkningstillväxten är stor i början av perioden, behövs det varje år fram till 2020 i genomsnitt 70 000 nya lägenheter. Det motsvarar ett nytt Linköping eller ett nytt Örebro – per år! För att klara det behöver vi från och med nu mer än fördubbla den årliga bostadsproduktionen. Det går att öka bostadsbyggandet om vi pressar byggpriserna, det har allmännyttan visat genom Kombohusen. Men för att Sverige ska nå byggmålen måste vi alla engagera oss!

Åtta av tio är missnöjda med bostadssituationen enligt en ny undersökning från SABO. Här hittar du fler resultat om byggande och synen på dagens och morgondagens bostadssituation, fördelat på län.

Kombohus är en del av lösningen – men fler behöver bygga mer

Effektivare produktion, 25% lägre byggpris!
Sverige har EUs högsta byggpriser. Med lägre byggpriser kan vi bygga många fler bostäder på många fler orter. Med Kombohusen har allmännyttan visat att det går att få ner byggpriserna med 25% och öka bostadsbyggandet utan att tumma på kvalitén.
Snabbare process
Sa vi att det går snabbare? SABOs Kombohus är arkitektritade, nyckelfärdiga och redan upphandlade. Det förenklar kommunens planprocess och byggherrens arbete. Varje projekt tar mindre tid att bygga vilket gör att en byggherre kan bygga mer än tidigare och på så sätt öka sin egen byggtakt. Alltså kan fler bygga mer.
Byggklar mark
Allmännyttan har fördubblat sitt bostadsbyggande och har tagit på sig att öka det ännu mer. För att det ska bli verklighet och för att fler ska kunna bygga behövs det tillgång till mark. Snabb tillgång till ett brett utbud av detaljplanelagd och byggklar mark är avgörande för att öka bostadsbyggandet. Det är bara våra kommunpolitiker som kan påverka så att mer mark blir byggbar.
Mer information om Kombohus

Är du kommunpolitiker?

Vill du bygga mer? Fantastiskt! Du är efterlängtad och behövd! Här kan du ladda hem en PDF med mer information om SABOs kombohus samt råd och tips om vad en kommun bör tänka på när de behöver öka byggandet snabbt, till rätt målgrupp och till rätt pris.

Ladda hem våra byggtips

Hur mycket vill politikerna bygga?

Vi frågade hur många bostäder de vill bygga, se svaren på bilderna nedan.

Besök vår Instagram för att se alla politiker Besök vår Instagram